GS. Phan Huy Lê

Giáo sư Phan Huy Lê về miền lịch sử

Tôi nhói lòng khi nhận tin GS. NGND. Phan Huy Lê, cây đại thụ của nền sử học nước nhà, đã từ trần vào 13h6 phút ngày 23-6-2018, ở tuổi 84. Với tôi, ông là một một nhân cách khoa học toàn vẹn mà tôi luôn kính trọng.


Một ngôi sao của nền sử học Việt đã tắt

Cây đại thụ của nền sử học nước nhà, GS. NGND. Phan Huy Lê, nguyên Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam đã từ trần vào 13h6 phút ngày 23-6-2018, ở tuổi 84 do tuổi sao, sức yếu.

Sứ mệnh của khoa học lịch sử hết sức nặng nề và vô cùng vẻ vang

Ngày 30-11, Hội Khoa học lịch sử Việt Nam (KHLSVN) đã tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII tại Hà Nội. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tới dự và phát biểu chỉ đạo.