GELEX

Khởi công dự án điện mặt trời có vốn đầu tư 1.300 tỷ đồng

Ngày 4-6, Công ty TNHH MTV năng lượng Gelex Ninh Thuận thuộc Tổng công ty cổ phần thiết bị điện Việt Nam đã khởi công xây dựng dự án trang trại điện mặt trời Gelex Ninh Thuận.


GELEX phát hành 34,8 triệu cổ phiếu

Về việc chi trả cổ tức và phát hành cổ phiếu thưởng, GELEX đề xuất phương án trả cổ tức cho cổ đông 10% bằng tiền mặt. Đồng thời, Tổng Công ty cũng đề xuất thông qua phương án phát hành 34,8 triệu cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu để trả cổ phiếu thưởng cho cổ đông.