Frexit

Bầu cử Tổng thống - Cuộc cách mạng của nước Pháp

Ngày 7-5, cử tri Pháp sẽ bắt đầu bỏ phiếu vòng cuối cùng để bầu ra vị Tổng thống kế tiếp nhiệm kỳ 2017 – 2022. Với quyền lực đáng kể về hành pháp, bao gồm cả thẩm quyền giải thể Quốc hội, cuộc bầu cử lần này còn được cả thế giới dõi theo.