Erikssen

Đan Mạch - Australia: Quyết chiến tại Samara

Đan Mạch và Australia đã kết thúc lượt trận đầu tiên theo những kịch bản rất trái ngược nhau.