Dự thảo Luật Giáo dục

Luật Giáo dục sửa đổi có nhiều điểm mới đột phá

Tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV tới đây, dự thảo Luật Giáo dục sửa đổi, bổ sung sẽ được đưa ra thảo luận lấy ý kiến. Trước nhiều vấn đề thực tế đã không còn phù hợp với Luật hiện hành, Luật Giáo dục sửa đổi được kỳ vọng không chỉ phù hợp với hiện tại mà còn tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho giáo dục phát triển trong nhiều năm tới. Đây là một bước đột phá mạnh mẽ của ngành giáo dục.

Dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi) cần bao quát nhiều vấn đề bức xúc của xã hội hiện nay

Ngày 22-4, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tổ chức hội nghị phản biện về dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi). Dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi) đã được Quốc hội cho ý kiến tại 2 kỳ họp và dự kiến được xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 7 (khai mạc vào tháng 5-2019).