Dự thảo Hiến pháp mới

Putin trình dự thảo hiến pháp mới

Tổng thống Nga Vladimir Putin trình lên Hạ viện Nga dự thảo hiến pháp sửa đổi, với những nội dung điều chỉnh cán cân quyền lực của Tổng thống, Thủ tướng và Quốc hội Nga.

Chung một con đường

Gần đây, sự chuyển động của Cuba - đất nước vùng Tây bán cầu với những thay đổi quan trọng, đang khiến thế giới dành sự quan tâm nhiều hơn. 

Hiến pháp mới của Cuba và những chỉ dấu cải cách mạnh mẽ

Các thay đổi cơ bản trong Dự thảo Hiến pháp mới của Cuba được kỳ vọng sẽ tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho những cải cách đã và đang được thực hiện tại Cuba trong bối cảnh còn tồn tại nhiều bất cập giữa hệ thống luật pháp hiện hành với một nền kinh tế đã cởi mở hơn của quốc đảo nằm trên vùng biển Caribean này.