Đóng của quán bar

Đà Nẵng tạm đình chỉ nhiều hoạt động kinh doanh dịch vụ giải trí

Ngày 15/3, UBND thành phố Đà Nẵng đã có quyết định tạm đình chỉ một số hoạt động kinh doanh, dịch vụ nơi công cộng trên địa bàn thành phố. Theo đó, các hoạt động kinh doanh bị tạm đình chỉ gồm: dịch vụ karaoke, quán bar, vũ trường, trò chơi điện tử và massage.