Đoàn Nghệ thuật trống hội

Sơ duyệt biểu diễn trống hội chào mừng thành công Đại hội lần thứ XIII của Đảng

Chiều 14/1, tại Hà Nội, Đoàn Nghệ thuật trống hội thuộc Học viện Cảnh sát nhân dân đã tổ chức sơ duyệt màn biểu diễn phục vụ chương trình nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.