Đỗ Văn Bảo

Khởi tố băng cướp nhí trong khu công nghiệp

Từ ngày 19 đến 21-12-2016, băng cướp do Đỗ Văn Bảo cầm đầu đã gây ra đã gây ra 4 vụ cướp tài sản trong khu công nghiệp Mỹ Phước (thị xã Bến Cát) Bình Dương.