Đình chỉ phòng khám

Đình chỉ phòng khám để y sĩ tiêm thuốc, khiến một người tử vong

Dù không có giấy phép hành nghề, nhưng nam y sĩ vẫn tiêm thuốc cho người đàn ông tại phòng khám của vợ, dẫn đến hậu quả đáng tiếc.