Diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2019

Bảo đảm quốc phòng, an ninh ở một địa bàn cơ sở

Ngày 21-9, UBND phường Ngã Tử Sở, quận Đống Đa, TP Hà Nội tổ chức Diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2019.