Diễn đàn “Tuổi trẻ Việt Nam sắt son niềm tin với Đảng”

Khẳng định niềm tin sắt son của tuổi trẻ Việt Nam với Đảng

Ngày 31-1, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Diễn đàn “Tuổi trẻ Việt Nam sắt son niềm tin với Đảng”, kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020); chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng.