Dịch COVID-19 New York

Tàu bệnh viện 1.000 giường của Mỹ chỉ mới tiếp nhận 20 người

"Nó như một trò đùa vậy", người đứng đầu một bệnh viện chật kín người nhiễm COVID-19 ở New York nổi cáu khi nói về tàu bệnh viện USS Comfort. Sau 4 ngày triển khai, con tàu mới tiếp nhận 20 bệnh nhân không nhiễm COVID-19.