Di tích cấp Quốc gia đặc biệt

Phát huy giá trị di sản về Bác Hồ ở Cố đô Huế

Cố đô Huế có nhiều di tích gắn liền với thời niên thiếu của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Để phát huy giá trị di sản về Bác Hồ, tỉnh Thừa Thiên-Huế đang xây dựng hồ sơ đề nghị công nhận hệ thống di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh là Di tích cấp Quốc gia đặc biệt…

Danh thắng Ngũ Hành Sơn được xếp hạng Di tích cấp Quốc gia đặc biệt

Ngày 27-12, UBND quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng, cho biết, danh thắng Ngũ Hành Sơn vừa được Thủ tướng Chính phủ có quyết định xếp hạng là Di tích Quốc gia đặc biệt (Quyết định số 1820/QĐ-TTg, ngày 24-12-2018).