Di tích Hải Vân quan

Phát hiện dấu tích quan trọng khi khai quật di tích Hải Vân Quan

Các nhà khảo cổ đã phát hiện nhiều dấu tích quan trọng cổ xưa của công trình kiến trúc nghệ thuật di tích lịch sử cấp Quốc gia Hải Vân Quan.


Di tích Hải Vân quan sắp thoát cảnh phế tích

Sau một thời gian dài Di tích Hải Vân quan bị “bỏ quên”, ngành Du lịch TP Đà Nẵng và tỉnh Thừa Thiên - Huế đã chịu ngồi lại với nhau để bàn việc gìn giữ, bảo tồn di tích này.