Đấu tranh phản bác

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái thù địch

So với các kỳ Đại hội trước, hoạt động tuyên truyền chống phá, nhất là trên không gian mạng giảm nhiều, nhất là số web, blog đăng tải thông tin nội bộ thu hút nhiều lượt truy cập.

Phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2016

Chiều ngày 8-11, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại Trung ương đã tổ chức Họp báo công bố Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2016. Đây là năm thứ 3 liên tiếp giải thưởng được phát động và tổ chức.