Dân tộc Lào

Độc đáo Tết Bunpimay của người Lào trên đất Tây Nguyên

Ngày 15-4, tại buôn Trí A, xã Krông Na, huyện Buôn Đôn, Hội hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Đắk Lắk phối hợp tổ chức Lễ hội đón Tết cổ truyền Bunpimay.