Đại tá Trần Văn Giám

Đại tá Trần Văn Giám từ trần

Đại tá Trần Văn Giám (SN 1942), nguyên Trưởng phòng, Văn phòng Tổng cục VI, Bộ Công an (nay là cán bộ hưu trí Cục Hậu Cần) đã từ trần.