Đại tá Nguyễn Văn Giai

Lời chia buồn đến gia đình đồng chí Nguyễn Hồng Hạnh

Cục Thông tin liên lạc, Tổng cục Hậu Cần- Kỹ thuật, Bộ Công an và gia đình thương tiếc báo tin: