Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh

Đảm bảo an ninh trật tự cho Ngày hội lớn trên đất Mỏ

Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 sẽ diễn ra từ ngày 25 đến 27/9. Đây là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, được xem như Ngày hội lớn của tỉnh Quảng Ninh.