Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh

Đảm bảo an ninh trật tự, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội

Đó là ý kiến nhấn mạnh của Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh Vĩnh Long lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, khai mạc sáng nay.