Cụm thi đua số 10

Phụ nữ Cụm thi đua số 10, Bộ Công an ký giao ước thi đua

Ngày 6-10, tại Quảng Bình, Hội phụ nữ Cụm thi đua số 10, Bộ Công an đã tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua thực hiện phong trào "Phụ nữ CAND học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chủ động, trách nhiệm, kỷ cương, sáng tạo vì ANTQ; xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững" giai đoạn 2017-2021. 

Hội nghị giao ban công tác XDLL Cảnh sát PCCC Cụm thi đua số 10, 11 và 12

Ngày 29-9, tại TP Quy Nhơn (Bình Định), Thiếu tướng Đỗ Ngọc Cẩn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục chính trị đã chủ trì Hội nghị giao ban công tác xây dựng lực lượng (XDLL) CAND cho 20 đơn vị Cảnh sát phòng cháy chữa cháy (PCCC) thuộc các Cụm thi đua số 10, 11 và 12.

Nguyện kế tục và phát huy truyền thống Anh hùng của lực lượng CAND

Ngày 20-4, hơn 300 đoàn viên, thanh niên ưu tú thuộc Cụm thi đua số 10 (gồm Đoàn thanh niên các Tổng cục, Bộ Tư lệnh trực thuộc Bộ Công an) đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và báo công dâng Người về những thành tích xuất sắc trong phong trào "Thanh niên CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy" giai đoạn 2013- 2015.