Cục Viễn thông và cơ yếu

Đảm bảo bí mật, thông suốt, phục vụ công tác Công an

Sáng 25/8, tại Hà Nội, Thiếu tướng Lê Tấn Tới, Thứ trưởng Bộ Công an dự, chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ Cục Viễn thông và cơ yếu lần thứ I, nhiệm kỳ 2020-2025.

Cục Viễn thông và cơ yếu khai trương Hệ thống quản lý văn bản điều hành tác nghiệp

Ngày 2-8, tại Hà Nội, Cục Viễn thông và cơ yếu (VT&CY) Bộ Công an tổ chức khai trương Hệ thống quản lý văn bản điều hành tác nghiệp. Thiếu tướng Nguyễn Thế Bình, Cục trưởng chủ trì Lễ khai trương.