Cục Quản lý Khoa học và Công nghệ môi trường

Phát triển, ứng dụng Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ phục vụ công tác Công an

Hàng nghìn đề tài khoa học trong 10 năm qua (2005-2015) đã được Hội đồng nghiệm thu các cấp nghiệm thu, trong đó nhiều đề tài được ứng dụng rộng rãi phục vụ công tác, chiến đấu của lực lượng CAND.