Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục

Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục đề nghị bảo vệ quyền lợi cho giáo viên Đắk Lắk

Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục sẽ có văn bản đề nghị cơ quan chức năng có phương án xử lý vấn đề này trên tinh thần đúng quy định của pháp luật và bảo vệ quyền lợi chính đáng của đội ngũ nhà giáo.

Bộ GD&ĐT đề xuất bỏ yêu cầu về chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm

Đó là chia sẻ của ông Hoàng Đức Minh, Cục trưởng Cục nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục, Bộ GD&ĐT xung quanh quy định giảng viên đại học, kể cả các giáo sư, cũng phải có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm, đang tạo dư luận trái chiều.