Cục Mỹ thuật Nhiếp ảnh và Triển lãm

Ranh giới nào cho chuẩn “ảnh nude nghệ thuật”?

Thu hút sự quan tâm của đông đảo người làm nghệ thuật lẫn truyền thông, công chúng, triển lãm chuyên đề “Ảnh nude nghệ thuật” đầu tiên do Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm chủ trì tổ chức tại Thủ đô Hà Nội được đặt khá nhiều kỳ vọng. Ở đó, công chúng có điều kiện thưởng lãm những tác phẩm nghệ thuật ảnh nude đích thực, có điều kiện so sánh, phân biệt với những thứ mạo danh nghệ thuật nhưng phản nghệ thuật.

Lập đoàn kiểm tra độc lập về triển lãm thân thể người gây phản cảm

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Nguyễn Ngọc Thiện đã yêu cầu lãnh đạo Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm vào TP Hồ Chí Minh xem, kiểm tra trực tiếp. Đây là “kênh” kiểm tra độc lập của Bộ chứ không chỉ phụ thuộc vào báo cáo của địa phương.