Công ty cổ phần sạch sông Đà

Giữa thủ đô, dân vật vã, khốn khổ vì mất nước

Trong khi khách hàng khố khổ vì mất nước thì đơn vị cấp nước là Công ty cổ phần sạch sông Đà (Viwaco) không thể đưa ra giải pháp căn cơ mà chỉ cho biết phải từ 5-7 ngày nữa mới khắc phục được sự cố.