Công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội

Habeco ra mắt bộ nhận diện thương hiệu mới

Ngày 23-4, Tổng Công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội (HABECO) đã họp báo giới thiệu bộ nhận diện thương hiệu mới.