Công ty cây xanh Hà Nội

Đề nghị Công an điều tra việc lột vỏ 35 cây xà cừ1

Sáng 16/4, đại diện Công ty Cây xanh Hà Nội cho biết, công ty phát hiện 35 cây xà cừ bị lột vỏ, những vết vỏ bị lột có kích thước khoảng 20x30cm.

Trong quản lý đô thị, điều quan trọng là tầm nhìn, sự đồng thuận và minh bạch1

Quyết định dừng việc chặt hạ cây xanh của Chủ tịch UBND TP Hà Nội phần nào đã đáp ứng tức thời nguyện vọng gìn giữ một đô thị xanh của người dân, song vẫn còn rất nhiều điều cần bàn phía sau bản đề án.
>> Lãnh đạo Công ty cây xanh phủ nhận chuyện chở gỗ vào làng Chuông