Công ty TNHHMTV Cà phê 52

Dòng vốn Agribank và những vườn cà phê tràn đầy sức sống

Cà phê là một trong những mặt hàng nông sản chủ lực của Tây Nguyên. Vòng đời của cây cà phê thường kéo dài từ 20-30 năm, sau khoảng thời gian đó, cây cà phê cần được tái canh (trồng mới) để đảm bảo chất lượng và sản lượng.