Công ty Kee Eun

Chồng bị tạm giam, vợ vẫn tìm cách có thai để “né” luật pháp

Đây là vụ án nghiêm trọng, gây ảnh hưởng xấu đến môi trường đầu tư của các doanh nghiệp nước ngoài vào địa bàn tỉnh Phú Thọ.