Công ty CP Tập đoàn Sơn Việt

Cơ sở sản xuất sơn bị phát hiện xả nước thải trực tiếp ra môi trường

Cơ quan Công an đang gửi mẫu nước thải  đi kiểm định để củng cố hồ sơ, xử lý hành vi xả thải ra môi trường đối với Công ty CP Tập đoàn Sơn Việt.