Công ty CP Điện mặt trời Trung Nam

Trung Nam hợp đồng bán điện năng lượng mặt trời cho EVN

Ngày 3-7, đại diện Công ty Mua Bán Điện (EPTC) - Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Công ty CP Điện mặt trời Trung Nam (Trungnam Solar Power) - Thành viên của Trungnam Group đã tiến hành ký hợp đồng mua bán điện năng lượng mặt trời.