Công ty 45

Thắm tình quân - dân nơi vùng cao Sơn Động

Không chỉ tạo việc làm thường xuyên cho hơn 1.300 thanh niên dân tộc thiểu số ở miền núi với mức thu nhập bình quân gần 10 triệu đồng/người/tháng, Công ty TNHH một thành viên 45 (Công ty 45) trực thuộc Tổng Công ty Đông Bắc, Bộ Quốc phòng, còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện và xóa đói, giảm nghèo.