Công tỉnh Bắc Kạn

Công an tỉnh Bắc Kạn tổ chức Đại hội Đảng bộ

Ngày 21 và 22/7, Đảng bộ Công an tỉnh Bắc Kạn tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2015-2020.