Công tác năm

Công an Tây Ninh tổng kết công tác thanh tra, tham nhũng năm 2018

Ngày 22-1, Công an tỉnh Tây Ninh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thanh tra, phòng, chống tham nhũng năm 2018 và triển khai công tác năm 2019.

Trại giam Châu Bình triển khai công tác năm 2019

Ngày 18-1, Trại giam Châu Bình (Bộ Công an) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Công an năm 2018 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019.


Công an các đơn vị, địa phương triển khai công tác năm 2016

Trong những ngày đầu tháng 1- 2016, nhiều Công an các đơn vị, địa phương đã tổ chức hội nghị triển khai công tác năm 2016 với nhiều giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm, đột phá.