Cộng hòa Dominicana

Kết nối những trái tim Việt Nam - Dominicana

Sáng 28-8, tại Hà Nội, đã diễn ra Lễ khánh thành tượng đài Giáo sư Juan Bosch (Hoan Bốt) (1909 - 2001), Nhà văn, Nhà tư tưởng, Lãnh tụ trong phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở châu Mỹ La tinh và là Tổng thống đầu tiên của nước Cộng hòa Dominicana tại Công viên Hòa Bình.