Công điện số 22

Lực lượng Công an chủ động ứng phó với mưa, lũ

Chiều 6-12, Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (ƯPVBĐKH, PCTT & TKCN) Bộ Công an đã có Công điện số 22.