Công an trong lòng dân

Nhiều việc làm thiết thực xây dựng hình ảnh đẹp trong lòng nhân dân

Bản lĩnh của người chiến sỹ CAND được tôi luyện đã thể hiện rõ nét qua hình ảnh các chiến sĩ Công an nhanh chóng khống chế kẻ tâm thần đang chuẩn bị đốt nhà, phá hoại tài sản...

Xây dựng phong cách người Công an tỉnh Đồng Tháp

Ngày 30-8, Công an Đồng Tháp tổ chức Hội thảo khoa học, thực tiễn với chủ đề “Xây dựng phong cách người Công an tỉnh Đồng Tháp bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”. 

Xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sĩ CAND trong lòng dân

Trong hai ngày 1 và 2-4, Công an tỉnh Quảng Trị tổ chức phát động phong trào “Công an Quảng Trị nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”, với mục đích tiếp tục xây dựng hình ảnh đẹp về người Công an trong lòng nhân dân, vì nhân dân phục vụ.