Công an phườn Phương Mai

Tình hình sức khỏe của Thiếu tá Công an bị thương khi giải cứu con tin

Hiện tại, đến hôm nay, ngày 28-11, bệnh nhân đã qua cơn hiểm nghèo và đang được chăm sóc hậu phẫu chu đáo.