Công an nhân dân làm theo lời Bác dặn

Tổ chức triển lãm sách và phát động phong trào đọc sách “Công an nhân dân làm theo lời Bác dặn”

Ngày 28-3, Cục Công tác Đảng và công tác Chính trị tiến hành buổi họp triển khai kế hoạch của Bộ Công an về hoạt động trưng bày triển lãm sách và phát động phong trào đọc sách “Công an nhân dân làm theo lời Bác dặn”.