Công an Quảng Nam sơ kết 6 tháng đầu năm

Quảng Nam phấn đấu đạt tỷ lệ phá trọng án từ 90% trở lên

Ngày 6-7, tại TP Tam Kỳ, Công an tỉnh Quảng Nam đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Công an 6 tháng đầu năm 2017.