Cơ hội cho doanh nghiệp

Đối thoại EVFTA- EVIPA: Cơ hội cho doanh nghiệp

Ngày 1-7 tại Hà Nội, Phái đoàn châu Âu tại Việt Nam, Bộ Công Thương, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức đối thoại về Hiệp định thương mại tự do (EVFTA) và Hiệp định Bảo hộ đầu tư giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu: Cơ hội cho doanh nghiệp.


Tận dụng cơ hội từ EVFTA để thúc đẩy tăng trưởng xuất khẩu

Hiệp định thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA) dự kiến có hiệu lực trong tháng 7-2020. Khi EVFTA đi vào thực thi, dự báo sẽ có tác động mạnh mẽ tới hàng loạt ngành hàng như dệt may, da giày, thủy sản, dược phẩm, máy móc phụ tùng và mang lại nhiều cơ hội tăng trưởng cho kinh tế Việt Nam, nhờ những tác động tích cực đến thương mại, đầu tư…