Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long trả lời về đề án Bảo tàng nông nghiệp

Ông Lữ Quang Ngời nhấn mạnh bảo tàng được xây dựng với mục đích lưu giữ di sản văn hoá nông nghiệp, tôn vinh vai trò của người nông dân. Bảo tàng nông nghiệp với phương thức tổ chức động và mở, chú trọng yếu tố trình diễn, trải nghiệm nên sẽ là nơi giáo dục sinh động để tìm hiểu, nghiên cứu và tăng cường liên kết phát triển du lịch, tạo sinh kế cho người dân.