Chủ tịch UBND phường

Cách chức Chủ tịch phường xà xẻo các nguồn thu

UBND TP Sóc Trăng đã triển khai quyết định kỷ luật cách chức Chủ tịch UBND phường 6 đối với ông Nguyễn Hữu Thái, Chủ tịch UBND phường. 

Cán bộ phường tìm mọi cách xà xẻo các nguồn thu

Trong vòng 2 năm (từ 2017 đến đầu 2019), hai Chủ tịch UBND phường 6, TP Sóc Trăng (tỉnh Sóc Trăng), cùng các thuộc cấp tìm mọi cách để xà xẻo các khoản thu với số tiền trên 1,2 tỷ đồng. Thanh tra buộc họ phải nộp số tiền này vào Kho bạc và sẽ bị xử lý kỷ luật tiếp theo.