China Eximbank

Dự án Cát Linh - Hà Đông: Không có lý do gì để chậm trễ

Theo lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải (GTVT), ngày 28-12, Ngân hàng Eximbank Trung Quốc đã thông qua thủ tục giải ngân vốn bổ sung 250,62 triệu USD cho dự án Cát Linh - Hà Đông, khoản vay này đã chính thức có hiệu lực.