Chiến dịch Quốc tế Loại bỏ Vũ khí Hạt nhân

Hé lộ "bí mật" của giải Nobel Hòa bình 2017

Giải Nobel hòa bình đã được trao cho Chiến dịch Quốc tế Loại bỏ Vũ khí Hạt nhân (ICAN), một tổ chức toàn cầu đang tìm cách “đặt ngoài vòng pháp luật và loại bỏ tất cả vũ khí hạt” theo luật quốc tế.