Cảnh sát trưởng Hạt Cleveland

Tìm thấy 3 triệu đô giấu trong thùng thịt heo

Theo Văn phòng Cảnh sát trưởng Hạt Cleveland (Mỹ), trong quá trình tuần tra, cảnh sát Hạt Cleveland kiểm tra một xe đầu kéo trên Xa lộ Liên tiểu bang 85.