Cảnh sát Ấn Độ

Nhiều dấu hiệu “hội thánh Đức chúa trời mẹ” trong vụ 11 người chết bất thường

Một gia đình Ấn Độ có 11 thành viên được phát hiện chết bất thường ở thủ đô New Delhi, có 10 người bị bịt mặt và treo trên trần nhà. Thông tin điều tra sơ bộ chỉ ra có nỗ lực tự sát tập thể liên quan đến tâm linh, nhưng cảnh sát không loại bỏ khả năng khác.   

11 người chết bí ẩn bị bịt mắt treo trên nóc nhà

Cảnh sát thủ đô New Delhi của Ấn Độ cho biết hôm 1-7 cho biết cơ quan phát hiện 11 xác chết trong một ngôi nhà vùng nông thôn với hoàn cảnh đầy uẩn khúc, có 10 trong số những người chết bị bịt mắt và treo trên một giá sắt đặt trên nóc nhà.