Cấn Văn Lực

Không có chuyện cho phép thanh toán trực tiếp bằng đồng nhân dân tệ

Nhân dân tệ chưa phải là đồng tiền tự do chuyển đổi, chưa có giá trị thanh toán quốc tế.

Xử lý nợ: Ngân hàng “khóc ròng” vì thiếu luật

Hơn 90% nợ xấu hiện nay có tài sản đảm bảo. Trong bối cảnh ngân sách không hỗ trợ, xử lý tài sản đảm bảo được các ngân hàng đánh giá là giải pháp thu hồi nợ căn cơ và khả thi nhất. Nhưng thực tế, hàng trăm ngàn tỷ đồng vốn ngân hàng đang nằm trong đống tài sản phơi sương mà không thể đem ra quay vòng trong nền kinh tế, trong khi ngân hàng mòn mỏi vì trích lập dự phòng rủi ro, sức khỏe yếu dần.